Wat gebeurt er met u wanneer uw partner ineens ernstig ziek blijkt? Als het bergafwaarts gaat en zijn dood nabijkomt? Als hij sterft en u alleen achter blijft?

Praktisch weduwe worden beschrijft de verwarrende, intensieve fases waarin u terecht komt wanneer u

  • partner van een patiënt
  • weduwe/weduwnaar in spe
  • en ten slotte weduwe/weduwnaar wordt.

In het prachtig geschreven verhaal leest u over het eerste slechtnieuwsgesprek, de fase waarin de status van de hoofdpersoon zomaar, ineens, verandert naar ‘partner van een patiënt’. Vervolgens wordt ze weduwe in spe, sterft haar partner en moet zij alleen verder.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met praktische, rationele en emotionele tips die door de tijd heen als steun, als checklist kunnen dienen.

Want in elke fase zijn keuzes te maken, moeten beslissingen genomen worden die door de veelheid ervan niet altijd gemakkelijk zijn.

Voorbeelden

  • U heeft net gehoord dat uw partner ernstig ziek is. Wie vertelt u dat en wat vertelt u precies? Vragen waar u in de schrik en de emotie misschien niet bij stil staat, waarvan u amper beseft dat u daarover in alle rust een besluit kúnt, nee móet nemen.
  • Wanneer het einde van het leven van uw partner in zicht komt: weet u wat hij of zij wil? Een begrafenis, een crematie? Is er een testament? Kent u benodigde passwords van de email, telefoon, social media, de code van een eventuele kluis?
  • En zeker zo belangrijk: hoe zorgt u ervoor dat u zelf gedurende het ziekteproces van uw partner op de been blijft?
  • Hoe komt u de eerste maanden na het overlijden door? En de tijden erna, wanneer de realiteit van alledag zich weer aan u openbaart?
  • Hoe doorleeft u de onontkoombare momenten van volstrekte eenzaamheid?
  • Wat gaat u in elke fase van dit droeve proces tegenkomen?

Praktisch weduwe worden is geschreven vanuit de blik op de toekomst en niet vanuit rouw. Het biedt steun gedurende de barre tocht die u loopt vanaf het begin van een diagnose tot ver na het overlijden. Dat u stappen zult zetten op dit pad staat buiten kijf, u moet immers tijdens en na groot verlies door met het leven. Juist uit respect voor dat leven.

Voor wie?

Het is een boek voor mensen die te maken hebben met ziekte en sterven van hun partner. Voor hun omgeving, de familie en vrienden, opdat zij een beeld krijgen waar de partner van de zieke, de kersverse weduwe/weduwnaar doorheen gaat.

Daarnaast is het voor professionals in de gezondheidszorg, begrafenisondernemers en anderen die vanuit hun vakgebied met dit onderwerp te maken hebben leerzaam.

Praktisch weduwe worden is te koop via de uitgever Novumpublishing, alle boekhandels, Bol.com, Amazon etc.